30 jan 2014

Gedichtendag 2014: vertalen, herschrijven

/
Posted By
/
Comments0
Rijtuigen met koetsiers; W de Zwart; ca. 1890-1894; Rijksmuseum

Rijtuigen met koetsiers; W de Zwart; ca. 1890-1894; Rijksmuseum

Op gedichtendag geef ik graag een gedicht door. Vandaag laat ik me inspireren door de Writer’s Almanac van Garrison Keiler, die elke dag een Amerikaans gedicht presenteert (ook op Facebook). Als herschrijfoefening voor mezelf heb ik het vertaald. Want ook dat zoeken naar betekenis, klank en ritme scherpt je taalgevoel.
Goede Gedichtendag, prachtige Poëzieweek!

Over honderd jaar
door David Shumate

Helaas, over honderd jaar ben ik niet hier. Ik wil
wel weten hoe het afloopt allemaal. Welke taal jullie spreken.
Welk land over de aarde paradeert. Ik ben benieuwd
of jullie medicijnen onze huidige kwalen genezen. Hoe slim je
kinderen in vrije val de baarmoeder uitglijden. Hebben
jullie nieuwe groenten uitgevonden? Heb je spinnen getraind
om voor je te bieden? Zijn baseball en opera gefuseerd tot één muzikale sport?
Honderd jaar… Mijn grootvader werd bijna zo oud. De
dokter die hem op de boerderij ter wereld kwam helpen, nam
een paardenkoets. Hebben jullie nog paarden?

Van de website The Writer’s Almanac, 29-1-2014.

A Hundred Years from Now
by David Shumate

I’m sorry I won’t be around a hundred years from now. I’d like to
see how it all turns out. What language most of you are speaking.
What country is swaggering across the globe. I’m curious to know
if your medicines cure what ails us now. And how intelligent your
children are as they parachute down through the womb. Have
you invented new vegetables? Have you trained spiders to do your
bidding? Have baseball and opera merged into one melodic sport?
A hundred years….My grandfather lived almost that long. The
doctor who came to the farmhouse to deliver him arrived in a
horse-drawn carriage. Do you still have horses?

“A Hundred Years from Now” by David Shumate from Kimonos in the Closet. © University of Pittsburgh Press, 2013. Reprinted with permission. (buy now)

Leave a Reply