Informatie verzamelen

bepalen wat je zoekt en wat de grenzen zijn | wie doet wat?

Er zijn veel manieren om verstrikt te raken in veel te veel informatie. Als je begint met informatie verzamelen, is het moeilijk er ook eens mee te stoppen en gewoon te gebruiken wat je al hebt. Voor je het weet zit je dagen in een archief en laat je je heerlijk meeslepen in dingen die je nooit gaat gebruiken.

1953 Getuigschrift Garderegiment JCdR kMijn advies is: begin eenvoudig en probeer eens te omschrijven wat je eigenlijk zoekt en hoe ver je wilt gaan. Of ook: wanneer heb je genoeg informatie, wat is je eerste doel?

Gebruik allereerst informatie die makkelijk toegankelijk is. Voorwerpen die je al in huis hebt, brieven en officiële documenten die je mag lenen, en interviews met familieleden of mensen die hen gekend hebben.

In een later stadium, als je project serieus wordt, kom je vast wel in archieven en musea terecht. Of je klikt tot diep in de nacht op internet rond. Toch is het handig je eerste vingeroefeningen rondom kleine aanknopingspunten te beginnen.

Samen schrijven

Een leuke strategie is ook samen schrijven. Zoek een bondgenoot in de familie: je kunt dan veel overleggen.
Het is vaak praktisch om de taken te verdelen. Denk aan zaken als: informatie verzamelen, foto’s maken of scannen, interviewen en uitwerken, schrijven of filmen. Wie houdt van het schrijfwerk en wie doet de techniek op een site?

Bedenk goed wat voor partner je zoekt, welke inbreng je nodig hebt (en of je die zelf ook kunt accepteren). Samen schrijven is heerlijk als je op één lijn zit met je ideeën en je aanpak. Maar het kan ook getrouwtrek worden. Bespreek van tevoren wat je van elkaar verwacht. Dat kan ook de gezelligheid, het ophalen van herinneringen, het plezier van fantaseren zijn.