Privacyverklaring

Amsterdam, 24 mei 2018

Rijksmuseum; Boekhouders aan het werk

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens ik verzamel wanneer je een overeenkomst met mij sluit, mijn website gebruikt of wanneer je mij zelf persoonsgegevens verstrekt. Ik leg je uit waarom ik deze gegevens verzamel en wat ik ermee doe

Ik vind het belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan; ik behandel persoonlijke informatie die je mij verstrekt vertrouwelijk.
Ik zal jouw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als je mij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens specifiek schriftelijke toestemming geeft;
  • niet met anderen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten (zie kopje derden);
  • zorgvuldig beveiligen.

Dit privacybeleid is van toepassing op mijn activiteiten en mijn website; ik ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die ik op mijn website noem.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je je inschrijft voor een workshop of cursus, of wanneer je mij verzoekt om toezending van een nieuwsbrief of andere informatie, verstrek je persoonsgegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt voor betaling/facturatie en om met jou te communiceren over de activiteit.
Mijn nieuwsbrief verzend ik via Mailchimp. Je ontvangt de nieuwsbrief alleen na expliciete toestemming. Het mailadres dat je voor dit doel doorgeeft wordt alleen gebruikt om je de nieuwsbrief toe te sturen.
Ik zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien er sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zal ik deze termijn volgen.

E-mails

E-mails naar mailadressen die eindigen op @sienekederooij.nl bewaar ik in mijn e-mailarchief. Soms vraag ik naar persoonlijke gegevens die daarbij van belang zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Ik combineer deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Website

Wanneer je mijn website bezoekt worden de technische kenmerken van jouw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Ik ga niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en herleid deze gegevens dus niet tot jouw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van veiligheid en foutopsporing bewaard en deze worden vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn.
Mijn site maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de site, het voorkomen van misbruik en het meten van bezoekersaantallen en gedrag. Cookies worden niet gekoppeld aan bestellingen of persoonlijke gegevens.

Derden

Ik maak bij de uitvoering van mijn diensten gebruik van de diensten van derden. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot jouw gegevens, neem ik passende maatregelen om er voor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoop ik jouw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Mijn webmaster en ik hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Jouw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden en de e-mails die je mij stuurt worden via een beveiligde verbinding opgehaald. De server waarop deze gegevens worden opgeslagen wordt beveiligd en steeds bijgewerkt met veiligheidsupdates.
Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Deze verplichting leg ik ook contractueel op aan derden die ik inschakel bij het uitvoeren van mijn diensten en activiteiten.

Inzien, aanpassen, verwijderen van persoonlijke gegevens

Je mag mij vragen welke persoonsgegevens van jou ik in mijn gegevensbestanden heb opgeslagen. Wanneer die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je mij verzoeken ze aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zal ik zo snel mogelijk behandelen. Als ik je verzoek (nog) niet kan uitvoeren zal ik je toelichten waarom. Je kunt je verzoek indienen via sieneke@sienekederooij.nl .

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om geregeld deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 24 mei 2018 deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, heb je suggesties of opmerkingen over de inhoud daarvan of heb je klachten over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens omga? Neem dan alsjeblieft contact op via mailto:sieneke@sienekederooij.nl 

Illustratie: Rijksmuseum; Pieter Serwouters, gravure en ets Boekhouders aan het werk, Amsterdam 1601 – 1657. Bovenschrift: Oordeelt niet voor den tyt